Notícies del lloc

Proves d'avaluació de 4t d'ESO

 
Imatge Admin de la DEMO EVUC
Proves d'avaluació de 4t d'ESO
per Admin de la DEMO EVUC - dilluns, 20 abril 2015, 20:27
 

Proves d'avaluació de 4t d'ESO

Aquest és el quart any consecutiu que es realitza aquesta prova que avalua el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques.


Es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, on també hi ha tota la informació respecte a aquesta edició de les proves:

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/estudis/prova_avaluacio_4t_eso_2015

Imatge Admin de la DEMO EVUC
Re: Proves d'avaluació de 4t d'ESO
per Admin de la DEMO EVUC - dimecres, 25 febrer 2015, 13:57
 

hola